25/03/2020

חשיבות סיקור ובידוד אתסמיניים בעצירת התפרצות באזור גאוגרפי נתון

מאמר חדשותי (לא רפואי) שפורסם בתאריך 23/03/20 בעיתון BMJ ומוסר פרטיו של מכתב מעניין לרשויות שכתב פרופסור לאימונולוגיה באוניברסיטת פירנצה.

אותו רופא סיכם רשמיו מהתפרצות של הווירוס בכפר שבו מתגוררים 3000 איש באיטליה.

הכפר נסגר על ידי הרשויות (ושימש למעשה כקבוצת מחקר סגורה) לאור מספר מקרים של אנשים שנדבקו. בהמשך נלקחו מספר סקירות מכל תושבי הכפר וכל מי שהיה חיובי נכנס לבידוד.

ממספר של 88 אנשים חיוביים המספר ירד תוך 10 ימים ל-7 (90% ירידה), בניגוד גמור למה שקורה בשאר איטליה.

לדברי הכותב מספר האנשים החיוביים שהיו אתסמיניים היה משמעותי (50-75%), ולדבריו אנשים אלה בעלי פוטנציאל להעביר הווירוס הלאה.

ולכן, לדעת המחבר מה שעצר את ההתפרצות היה אותו סיקור ובידוד של אנשים אתסמיניים.

המגבלות של ההתרשמות הזו ברורים – לא מדובר במחקר רפואי מתוקף.

מאידך, נסיון קליני כל כך יפה באוכלוסיה סגורה ומסקנות שהן הגיוניות ביותר.

אם חלק ניכר מהאנשים שנדבקו הינם חסרי כל סימפטום אז יהיה קשה מאוד לעצור המשך העברת הווירוס האכלוסיה ולכן יתכן והסגר שבו אנחנו נמצאים מוצדק.

מה אפשר לעשות אצלנו? להבין שרוב החיוביים כלל לא יסקרו ולא יאובחנו כראוי ולכן בשלב ורק על מנת להאט ההתפשטות להמשיך עם הסגר.

כפר באיטליה