מי נחשב מחלים מקורונה במדינת ישראל ולאילו "פריבילגיות" זכאי? כמה זמן אדם חיובי חייב בבידוד?

19/04/2021

מהו מספר המחלימים ומהי הגדרת מחלים על פי משרד הבריאות?

כיום מדווח על מעל 828 אלף מחלימים באופן רשמי. יש להבין שמספר המחלימים הינו נתון שהוא ברובו מלאכותי מכיוון שרוב הנדבקים לא היו חולים כלל מראש ובנוסף רבים מהאנשים שנדבקו כלל לא נבדקו ואובחנו.

באוקטובר 2020 פורסם עדכון חשוב שקובע כי חולה מאומת יוגדר כמחלים כאשר עברו לכל הפחות 10 ימים מהתאריך בו בוצע בדיקת הדיגום החיובית (או החיובית גבולית), ללא קשר לאם האדם היה סימפטומטי או אסימפטומטי.

אבל ישנם כמה תנאים שחייבים להתקיים על מנת שהאדם יוגדר כמחלים ויצא מבידוד אחרי כ-10 ימים והם:

א. שלושת הימים האחרונים הם ללא תסמינים (חום, תסמין נשימתי כלשהו, הקאות או שלשולים).

ב. האדם לא אושפז במהלך מחלתנו והוגדר כקשה או קריטי – אוכלוסיה זו תוגדר כמחלימה אחרי 20 יום מיום הבדיקה החיובית ובתנאי ששלושת הימים האחרונים הם ללא תסמינים.

ג. האדם אינו סובל ברקע מדיכוי חיסוני משמעותי – אוכלוסיה זו עדיין תזדקק לשתי בדיקות PCR שליליות לפני היציאה מבידוד.

שני הבדלים גדולים הביא עמו נוהל חדש זה: 

1. העובדה שאין יותר הבדל בין סימפטומטים לאסימפטומטיים, גם אנשים שהיו סימפטומטים יצאו מבידוד ויוגדרו כמחלימים אחרי 10 ימים בלבד בשאיפה.

2. העובדה שהזמן הקובע להתחלת הספירה הינו התאריך בו בוצע הדיגום ולא תאריך תחילת הסימפטומים. זהו "תמריץ" לאנשים סימפטומטיים להיבדק בהקדם ולא לחכות.

שימו לב שאדם חיובי שהינו בריא ברקע לא זקוק יותר לבדיקות נוספות על מנת להיקרא מחלים. צריך רק שיעברו עשרה ימים בסייגים שציינתי.

בתאריך זה לראשונה ובאופן תקדימי נקבע כי תוצאה סרולוגית שנלקחה על פי פרוטוקול הבדיקה שהוזכרה קודם תשמש להגדרת מחלים כדלקמן:

ניתן לאבחן אדם ולתת לו כותרת של מחלים בתנאי שלא ידוע אצלו על אבחנת קורונה בעבר, הוא חיובי בבדיקה סרולוגית והינו ללא סימפטומים בעת בדיקת הסרולוגיה.

בתאריך 11/12/20 נקבע גם שמקבלי חיסון כנגד קורונה (2 מנות) יחשבו לצורך העניין גם הם כמחלימים.

מהו נוהל מחלים על פי משרד הבריאות או במילים אחרות מהן "הפריבילגיות" של מחלים?

באמצע מאי 2020 התייחס לראשונה משרד הבריאות למחלימים מבחינת כללי התנהגות. מאז חודד נוהל זה לרבות אחרי עדכון תדריך החיסונים עם הגעתו לישראל של החיסון כנגד קורונה.

ההנחה המקצועית המקובלת בעולם נכון להיות הינה כי בדומה לידוע ממחלות וירליות אחרות, קיום נוגדנים מהווה הגנה מפני הדבקה חוזרת (כיום אנו כבר יודעים שישנה הדבקה חוזרת, ברוב המקרים כהדבקה קלה).

מחלים מווירוס הקורונה החדש, על פי בדיקת מטוש או סרולוגית (ראו הבדל קטן בהקשר לחוזרי חו"ל) או אנשים שחוסנו כהלכה (2 מנות), על פי ההגדרות שלעיל:

א. לא יחויב בבידוד מחדש במידה ונחשף שוב לחולה אחר.

ב. לא יחויב בבידוד בעת חזרה מחו"ל (שימו לב, נכון לאותו נוהל לא ניתן לפטור אדם מחובת בידוד אחרי חזרה מחו"ל רק בגלל בדיקת סרולוגיה חיובית). 

ג. עובדי בריאות מחלימים יהיו בעדיפות לעבוד עם חולי קורונה כתלות בהסכמתם ובמיגון מלא.

למען הסר הספק, חובת עטיית מסיכה וכללי הריחוק החברתי תקפים במלואם גם על מחלימים. 

מחלים המפתחת סימנים החשודים לזיהום חוזר בקורונה יופנה לרופא המטפל לשקילת בדיקה חוזרת.