14/04/2020

סקר אוניברסלי לווירוס הקורונה לנשים הריוניות לפני לידה, ניו-יורק

מכתב לעורך העיתון החשוב NEJM שמתאר סקר לנשאות לווירוס הקורונה שבוצע בכל הנשים ההרות שהתקבלו לפני לידה בשני בתי חולים בניו-יורק בתקופה שבין 22/03/20 ל-04/04/2020.
תוצאות – 215 נשים שתושאלו בקבלה לבית החולים לגבי סימפטומים ובהמשך נסקרו לווירוס.
4 (1.9%) נשים היו עם סימפטומים שמתאימים לזיהום בווירוס – כולן היו חיוביות.

211 נשים – ללא סימפטומים וכמובן ללא חום. מתוכן 29 (13.7%) חיוביות! 

במילים אחרות, מתוך החיוביות, 88% היו אסימפטומטיות.
במעקב אחרי אותן 29 נשים שהיו אסימפטומטיות – 3 נשים (כ-10%) פיתחו חום בהמשך, דהיינו אפשר להגדיר אותן בדיעבד כפרהסימפטומטיות אבל 26 נשארו אסימפטומטיות.
יולדת אחת שהייתה שלילית בהתחלה אבל פיתחה חום נסקרה בהמשך כחיובית לווירוס.
4 היולדות שהיו עם סימפטומים לא היו חולות מאוד והבריאו בצורה מלאה.
לא נמסרו נתונים לגבי התינוקות של החיוביות, מניח שמשאירים זאת למאמר הבא.

הייחוד של העבודה המקורית הזו הוא בעובדה שזוהי הפעם הראשונה שמישהו בוחר אוכלוסייה מסוימת, לא משנה איזו, ובודק אצלה אחוזי נשאות בצורה אוניברסלית.
החשיבות הספציפית שבבדיקת נשאות לנשים לפני לידה היא מכופלת מכיוון שנשים אלה באות במגע מתמשך עם אנשי צוות רפואי רבים ולכן גם אם מישהי נשאית אסימפטומטית אזי היא יכולה להעביר הווירוס האלה לאותם אנשי צוות רפואי. אישה חיוביות גם סביר להניח שתעביר הווירוס לתינוק שנולד. לכן, יש למידע הזה משמעות רבה.

PREGNANCY

האם אפשר ונכון להקיש מניו-יורק לישראל? כן ולא.
כן – חשוב להבין, גם במדינת ישראל החיוביים הינם קצה הקרחון של האנשים שנדבקו. כפי שכתבתי באין ספור מקומות באתר, מדיניות הסקירה במדינתנו משפיעה מאוד על האוכלוסייה החיובית אבל לא פחות מכך על האוכלוסייה שלא נסקרת. שוב, אם אבא חיובי ואחריו סוקרים עוד 7 בני משפחה וחלקם חיוביים זה נתון משמעותי וחשוב. אבל זה לחפש את השקל מתחת לפנס. יש עוד הרבה חיוביים, בתל-אביב ובנתניה, בקריית שמונה ובבאר-שבע, אנשים שלעולם לא יסקרו כי אינם חולים כפי שמדגים מחקר זה.
לא – בכל זאת מדובר על ניו-יורק בתקופה שבעין הסערה של ההתפרצות ולכן האחוזים החיוביים הגבוהים. אני חושב שאם מישהו היה עושה עבודה כזו אצלנו המספרים שלנו היו נמוכים יותר אבל לא אפסיים.
האם בכוחו של משרד הבריאות הישראלי, המותש ממלחמות, לעשות סקרים שכאלה? הצעתי זאת כבר בעבר באוכלוסיות שונות. מסקרים דומים לזה ניתן ללמוד הרבה על העברת הווירוס באוכלוסיות שונות. לי נדמה שאנחנו רק עסוקים בכיבוי שריפות שכבר פרצו.
מה עוד ניתן ללמוד ממחקר יפה זה? במחקר הזה אחת משמונה נשים היו חיוביות, מרביתן אסימפטומטיות שנשארו אסימפטומטיות וגם מי שפיתחה סימפטומים אז פיתחה מחלה קלה. לכן, ניתן להוסיף ולהדגיש שהריון אינו גורם סיכון למחלה קשה בווירוס הקורונה החדש. גם זו בשורה משמחת.
אז למי שבדרך לחדר לידה עכשיו, ולקראת הבייבי בום שיתרחש בכל העולם בכלל ובישראל בפרט, המחקר הנוכחי הוא עוד נדבך בידע של כולנו מול וירוס הקורונה החדש.