30TEST

לחיסונים כנגד וירוס הקורונה יש פוטנציאל להגן על רבים ולהחזיר את כולנו לשיגרה מבורכת.

דעתי לגבי חיסוני מבוגרים מוצקה וניתן לקרוא אותה בפרק הדן באריכות בחיסוני הקורונה, בקישור הבא.

בהרבה בתים בישראל נשאלת השאלה האם מוצדק לחסן את הילדים והחל מאיזה גיל. 

אז בפרק זה אנסה להעביר מה בעד ומה נגד?