נושאים נוספים ברפואת ילדים

לעתים אני נשאל שאלות מרובות על נושאים אחרים ברפואת ילדים שאינם קשורים באופן ישיר לשאר הפרקים שבאתר זה.

בחלק זה באתר אנסה לענות על שאלות אלה.

זהו גם החלק באתר שאני משאיר לרעיונות שלכם להורים, ובמידה ולאחד מכם תהיה שאלה בכל נושא ברפואת ילדים שאחשוב שהיא מתאימה לפורום זה, אשמח לענות עליה באריכות כאן.