נושאים אקטואליים ברפואת ילדים

מטרת חלק זה באתר להתכתב אד הוק על נושאים 'בוערים' שעל סדר היום.

שוב, אם אתם ההורים מוצאים לנכון נושא שכזה, אשמח לרעיונות שלכם.

מוזמנים תמיד לכתוב לי.