אנדוקרינולוגיה

אנדוקרונולוגיה ילדים - גדילה, הורמונים וכל מה שביניהם.

פרק שיוקד רובו ככולו לאספקט הגדילה בילדים. מהגדרות של קומה נמוכה, לבירור ועד לפתרונות.

תהנו.