מה יותר בטוח? מה יותר יעיל?

פראצטמול או איבופרופן

מה יותר בטוח, פראצטמול או איבופרופן?

שתי קבוצות התרופות הללו בטוחות באותה מידה.

שוב, ישנן אוכלוסיות מסוימות של ילדים שבהם יש להעדיף אחת מהקבוצות הללו (ראו בפרק: האם כל ילד יכול לקבל כל תרופה).

מה יותר יעיל, פראצטמול או איבופרופן?

שתי קבוצות התרופות הללו יעילות באותה מידה.

לכל אחת מהן יתרונות מסוימים על האחרת ולכן לכל ילד יכולה להתאים "יותר" משפחת תרופות זו או אחרת.