מה יותר בטוח? מה יותר יעיל?

מה יותר בטוח, פראצטמול (אקמול או נובימול) או איבופרופן (נורופן, אדוויל או אייבו)?

שתי קבוצות התרופות הללו בטוחות באותה מידה.

שוב, ישנן אוכלוסיות מסוימות של ילדים שבהם יש להעדיף אחת מהקבוצות הללו (ראו בפרק: האם כל ילד יכול לקבל כל תרופה).

מה יותר יעיל, פראצטמול או איבופרופן?

שתי קבוצות התרופות הללו יעילות באותה מידה.

לכל אחת מהן יתרונות מסוימים על האחרת ולכן לכל ילד יכולה להתאים "יותר" משפחת תרופות זו או אחרת.

מה יותר בטוח? מה יותר יעיל?