הורדת חום בילדים על ידי תרופות

ישנן שתי קבוצות של תרופות להורדת חום בילדים:

דיפירון (אופטלגין) או אספירין – לא מומלצים בילדים ולכן לא סוכמו כאן. הם יומלצו על ידי הרופא המטפל רק במקרים פרטניים (ילדים שלא יכולים לקבל פראצטמול ואיבופרופן).

מינונים ספציפיים יינתנו בפרק "תכלס, מה, איך ומתי נותנים".