אף אוזן גרון

מחלות אף אוזן גרון בילדים

מצבים רפואיים הקשורים לתחום זה ובעיקר מחלות אוזניים הינם שכיחים מאוד ברפואת ילדים. זהו האזור באתר שיוקדש לאותם מצבים.

שימו לב לחלוקה בין דלקת אוזניים תיכונה חדה (מה שכולנו קוראים דלקת אוזניים רגילה), לדלקת אוזניים עם תפליט (מה שכולנו קוראים נוזלים באוזניים), לבין דלקת אוזניים חיצונית (המכונה לעתים דלקת שחיינים) לבין דלקת אוזן מפרישה. הדיוק וההבנה שלכם ההורים בין המצבים השונים יקל עליכם להבין משמעות ודרכי טיפול בכל מצב ולטייב הטיפול בילדון שלכם.

פרק נוסף באזור זה דן בנושא השכיח כל כך בילדים – שקד שלישי (אדנואיד מוגדל).