חום בתינוקות עד גיל חודשיים

המטרה בפרק הזה הינו להסביר בקצרה את הרציונל ואת הגישה השונה, האגרסיבית יותר, בבירור ובטיפול בילדים הקטנים מגיל חודשיים עם חום.

בשנת 2018 פורסמו קוים מנחים ישראליים לבירור חום בתינוקות עד גיל 3 חודשים מתוך ההכרה בחשיבות ובייחודיות של  קבוצת גיל זו.

אותם קווים מנחים מדברים על בירור חום באוכלוסיית תינוקות שהגיעו למיון/למחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד). שימו לב ששם מדובר על תינוקות עד גיל 3 חודשים.

 

לצרכים פרקטיים יותר החלטתי שפה נקדיש פרק מיוחד לתינוקת עד גיל חודשיים, כאשר אלו שמעל גיל חודשיים לרוב יכולים לעבור בירור אמבולטורי (אמבולטורי = בקהילה, לא בחדר מיון/מלר"ד) בדומה לילדים גדולים יותר.

מדוע חשוב לייחד קוים מנחים ספציפיים לתינוקות קטנים עם חום?

חום בתינוקות עד גיל חודשיים - דוקטור אפי
  • שכיחות זיהומים חיידקיים באוכלוסיית תינוקות אלה גבוהה באופן יחסי (סביב 10%, שזה המון).
  • היכולת של הרופא הקלינאי להבדיל מי מהתינוקות סובל מזיהום וירלי פשוט ומי מזיהום חיידקי חמור נמוכה בגיל זה. רוצה לומר שבאוכלוסיית תינוקות קטנים אלה גם סימנים מינוריים מאוד (לדוגמא חום 38 מעלות צלזיוס ותאבון ירוד) יכולים להעיד על מחלה קשה.

לכן מקובל שתינוקות בגילאים הללו עם חום 38 מעלות צלזיוס ומעלה צריכים להגיע לחדר מיון לבירור שהיקפו כתוב בקווים המנחים.

מה המלצתי האישית לגבי תינוקות גיל חודש או חודשיים עם חום?

תינוק עד גיל חודש עם חום 38 מעלות צלזיוס ומעלה – יש לפנות בהקדם לחדר מיון. אין טעם לעבור קודם לכן אצל הרופא המטפל או במוקד.

תינוק בין גיל חודש לחודשיים עם חום – בהנחה שנראים טוב (צבע עור תקין, אינם נאנחים, אכילה תקינה, אינם אפטיים וכדומה) ויכולים להגיע לבדיקת רופא בקהילה בהקדם, ניתן לפנות לבדיקת רופא בקהילה.

ישנם רופאים שמרניים יותר ששולחים למיון כל מקרה שכזה וישנם כאלה שיקשיבו לסיפור המחלה, יבדקו את התינוק ולעתים יתנו מענה שאינו בהכרח מיון.

באם אין אפשרות להגיע בהקדם לבדיקת רופא ילדים מומחה, אזי יש לפנות למוקד/מיון בגיל זה.

חום בתינוקות עד גיל חודשיים - דוקטור אפי

מבחינת הבדלים או דגשים נוספים בגילאים אלה, אזי בגיל זה (מתחת לגיל חודשיים) לא מקובל לטפל באיבופרופן (נורופן, אייבו, אדוויל) אלא רק בפראצטמול (אקמול, נובימול).

מרווח הזמן בין פראצטמול לפראצטמול הוא כבכל גיל אחר, 5 שעות.