התרופות

תרופות שכיחות ברפואת ילדים

מטרת פרק זה היא להנגיש מידע פרקטי בנושא תרופות שהשימוש בהן שכיח ברפואת ילדים.

הקריאה בפרק זה לא באה להחליף יעוץ רפואי לגבי כל תרופה ותרופה אלא לתת הדגשים החשובים ולענות על שאלות גנריות שנשאלתי רבות בעבר.

אין פה יכולת לסכם את כל תופעות לוואי הפוטנציאליות או כל האינטראקציות בין תרופות שונות. בנוסף, תרופות שכיחות לשיכוך כאב והורדת חום נמצאות בפרק הספציפי באתר ולא בחלק זה.

יש פה, אני חושב, את כל המידע הפרקטי הראשוני שהורים זקוקים לו לגבי תרופות רבות שהשימוש בהן שכיח ברפואת ילדים.

אז איך עושים שותים בולעים מרסקים מכינים את זה?