קשר בין זמן מסך בגיל שנה לאבחנת אוטיזם בגיל 3 שנים

מאמר סופר מעניין שפורסם בינואר 2022 בעיתון JAMA Pediatrics ובדק אתך הקשר בין זמן המסך בתינוקות בני שנה, לאבחנה של אוטיזם בגיל 3 שנים.

לדעתי, המסקנות הן חד משמעיות, והן כאלה שכל הורה חדש חייב להכיר.

הקדמה – איש לא מתיימר להגיד שיש פקטור יחיד שגורם לאוטיזם בילדים. הסיבות הן מגוונות. אבל בין הסיבות הפוטנציאליות יש גם סיבות נרכשות, לרבות פקטורים שאחרי הלידה שהם בשליטתנו. ביניהם זמן המסך שאליו חשופים הילדים. 

מחקרים קודמים העלו השערות וקשר פוטנציאלי לגבי זמן המסך בתינוקות קטנים לבין אוטיזם.

המסקנות היו כאלה שהביאו את ארגון הבריאות העולמי לקבוע שאין לחשוף תינוקות עד גיל שנה למסך כלל. ה-AAP אפילו ממליצים על גיל שנה וחצי.

שיטות – קוהורט יפני עצום שעקב אחרי מעל מאה אלף נשים בהריון, מ-15 מרכזים רפואיים שונים. 

ההורים מילאו שאלונים הכוללים שאלות בנושאים שונים, לרבות זמן מסך, בגילאים שנה ו-3 שנים.

בין הנתונים בגיל שנה שנאספו היו גם משתנים היכולים לנבא אוטיזם, זאת על מנת להראות בהמשך שזמן המסך בגיל שנה לא היה התוצאה של התנהגות ילדים/הורים היכולה לנבא אוטיזם כבר בגיל הצעיר.

קשר בין זמן מסך בגיל שנה לאבחנת אוטיזם בגיל 3 שנים

תוצאות – למרות כל ההמלצות שנכתבו בהקדמה, כ-90% מהילדים בגיל שנה היו חשופים למסך. 

שכיחות אוטיזם בילדים בני 3 שנים במחקר זה הייתה 0.4%. נמוכה יותר מהשכיחות בארצות אסייתיות (0.7%) אבל חלק מהאבחנות כמובן מתבצעות בגיל של אחרי 3 שנים. כמצופה, רוב המקרים (76%) היו בבנים לעומת בנות.

לגבי שאלת המחקר – זמן המסך בגיל שנה בבנים בלבד היה בקשר ישיר עם שכיחות אוטיזם בגיל 3 שנים. ככל שזמן המסך היה גבוה יותר, כך גם שכיחות אוטיזם בבנים הייתה גבוהה יותר, ללא קשר לכל המשתנים האחרים שנבדקו.

בבנות לא הודגם קשר זה.

דיון – דיון מעניין על הקשר הפיזיולוגי בין זמן מסך לאוטיזם, באנשים ובמודלים של חיות. אין ספק שיש הסבר פיזיולוגי לקשר שנמצא במחקר זה.

האם תוצאות המחקר מעידות על סיבות שונות לאוטיזם בבנים לעומת בנות? יתכן.

בכל מקרה, על הורים לילדים קטנים, משני המינים כמובן, להכיר תוצאות מחקר זה ולהוריד בצורה משמעותית את זמן המסך אליו חשופים התינוקות והילדים הקטנים עד גיל שנה וחצי. יש להם את כל החיים לחיות במסך.

קל להגיד אבל קשה לעשות, אני יודע. אבל הממצאים הללו הינם חד משמעיים.